Skrivande

JOURNALISTIK

Jag arbetar som frilansskribent sedan 1997. Då lämnade jag en tjänst som marknadsassistent på ett rederi, buren av en stark längtan att segla vidare.

Åren dessförinnan hade jag fyllt min farkost med erfarenheter från arbete bland annat som sekreterare på advokatfirma och tingsrätt; ekonomiassistent på en bokföringsbyrå; säljare inom båtbranschen samt administratör på ett företag med tillverkning av aluminiumprofiler.

Ett av mina första journalistuppdrag var att på ett par dagar skriva en turisttidning för Trosa kommun, ett intensivt och mycket roligt arbete. Som i sin tur ledde till att jag blev ensam skribent och fotograf för TYA-nytt, en 12-sidig tidning, utgiven av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.
När jag året efter blev erbjuden ett vikariat som journalist på Trygg Hansas personaltidning Bojen, vågade jag hissa även genuan och tro på vindarnas kraft …

Med åren har jag valt att skriva i olika hälsomagasin, personal- och facktidningar om bland annat ledarskap, arbetsmiljö-, hälso- och medicinfrågor; om kollektivtrafik, säkerhets- och brandskyddsutveckling samt spännande innovationer i näringslivet.

Exempel på några av mina texter:

Boven bakom betongspjälkning

Ny byggnadsklass införd

Möt havets budbärare

Människans energisystem

I de uppdrag jag åtar mig ser jag intervjusituationen som ett samarbete utan prestige, där vi i samförstånd ror budskapet i land.